Share

I ein rapport frå selskapet Bedriftshelse1 kjem det fram at det er forstyrrande konfliktar i kollegiet ved skulen. Det er avdekka at to tilsette opplever mobbing, det er problem med haldningar og kultur i personalet, og det har generelt sett utvikla seg mykje negativitet og baksnakking.

Kartlegginga vart utført i april 2017. Rektor Heidi Humlestøl Aasen meiner dei allereie ser stor betring i arbeidsmiljøet ved skulen.

– Slik eg ser det, og basert på dei tilbakemeldingane eg får no, så har Eikefjord skule eit godt arbeidsmiljø i dag, seier Aasen til Firdaposten.

– Vi har tatt grep, og tilbakemeldingane i rapporten vart teke på alvor. Vi har jobba i lag med tillitsvald og verneombod, og har sett i verk ulike tiltak, fortel rektoren.

Les meir i Firdaposten

HUMLESTØL

camera hum

HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com