Share

20180213 300 osstrupenFv 542 Osstrupen bru, på strekningen Stavang - Eikefjord er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

GJELDER FRA: 14 feb 2018 kl. 09:00
GJELDER TIL: 14 feb 2018 kl. 16:00.

Bilde frå Google.no/maps

Stenginga er i forbindelse med montering av arbeidsplattform under brua. Under vedlikeholdsperioden blir det kun eit køyrefelt over brua og ein kan også forvente inntil ein time stenging. Arbeidet er forventa ferdig i november.

HUMLESTØL

camera hum

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com