Share

Tiende klasse reiste idag til Kreta på studietur. Her er klassen samla i Førde saman med klassestyrar og 5 foreldre som reisefølge. Klassen er delt opp i grupper som skal studere alt frå mat til kultur på den greske øya. Tenåringane gleda seg stort til turen og har helt sikkert mykje å fortelje når dei kjem heim igjen. Turen skal avsluttast med gresk aften litt seinare på hausten

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

sentrum-juletre.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com