20071210-250-sjohusetFlora Kommune har lagt ut til offentleg ettersyn planendring i Eikefjord sentrum. Hovudføremålet med planendringa er å auke byggehøgda for å gi plass til bustadar i fleire etasjar.

Areal i første etasje skal nyttast til næringsføremål (mot fylkesvegen) og parkering. Det er ei felles avkøyring, og det skal etablerast fortau langs fylkesvegen. Det er utarbeidd to alternative planforslag, der det i det eine er foreslått å flytte tidlegare regulert plass med meir fylling i sjø for å gi plass til større utbygging av Sjøhuset.

20071210-550-sjohuset

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu