20071210-250-sjohusetFlora Kommune har lagt ut til offentleg ettersyn planendring i Eikefjord sentrum. Hovudføremålet med planendringa er å auke byggehøgda for å gi plass til bustadar i fleire etasjar.

Areal i første etasje skal nyttast til næringsføremål (mot fylkesvegen) og parkering. Det er ei felles avkøyring, og det skal etablerast fortau langs fylkesvegen. Det er utarbeidd to alternative planforslag, der det i det eine er foreslått å flytte tidlegare regulert plass med meir fylling i sjø for å gi plass til større utbygging av Sjøhuset.

20071210-550-sjohuset

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-074.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com