Då Astrid Løkkebø skulle fylle bensin på Statiol i Eikefjord vart ho fråstolen bensin for 370 kroner. Astrid tok feil pumpe og medan ho heldt på med denne pumpa parkerte to unge menn og begynte å fylle bensin. Mennene som snakka gebrokkent norsk sa dei fekk tilsendt regning og når dei hadde fylt opp kjørte dei derifrå.
Astrid fekk bekrefta på butikken at det var trekt for bensin på hennar kort og ho fekk deretter hjelp til å fylle sin eigen tank.

Les meir i Firda lørdag.

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20130611-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com