Målingar frå seinsommaren slår fast at Osstrupen bru sig. Totalt har brua sige mellom 25 og 27 cm på midten. Vegkontoret opplyser at det ikkje er farleg å ferdast på brua, men det kan vere ubehagleg å køyre over med store bilar. Overingeniør Jon Tenden har bede Vegkontoret finne midlar slik at rehabiliteringa kan starte allereie neste år.

Les meir i Firdaposten torsdag

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu