Rådmannen har gjort vedtak om å endre premissane i Plan og designkonkurransen for rehabilitering/nybygg Eikefjord skule. Etter ei ny vurdering vert prosjektet lyst ut i EØS-området. Dette meiner Rådmannen vil gje større interesse og eit kvalitativt betre produkt.
Les meir hos Flora kommune

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2