Utskrift
Treff: 1122

Fredag 4.oktober vert det starta opp att med Bingo på Samlingsheimen kl 19.30.

Flotte gevinstar. Salg av kaffe, kake og snittar i pausen.

VELKOMMEN