På forrige FAU møte på skulen vart det diskutert problemstillinga kring trygg ferdsel for elevar og tilsette, og tilkomst til skulen. Foreldrearbeidsutvalet vil be alle brukara av skulen om å respektere skiltet om innkøyring forbudt. Dette forbudet gjeld heile døgnet,  og det er for at borna og ungdommane våre skal ferdast trygt på skulen.

Skiltet har stått der ei tid, og ein opplever at ikkje alle har fått dette med seg, derfor informerer vi her på Eikefjordnett. Forbodet gjeld ikkje røyrslehemma og varelevering.

Helsing FAU ved Eikefjord Skule

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2