Brøytebilen til Per Bortheim Transport20131207-250-plogen køyrde utfor vegen i Svarthumla fredag, bilen stod inntil fjellveggen nokre hundre meter vest for Naustdalstunnelen. Den var ikkje til direkte hinder for trafikken.

Det var snøfall, men forsåvidt gode kjøreforhold på staden, sa ein trafikant til BT.

Per Bortheim Transport har brøytekontrakt på Rv5 på strekninga inn til Svarthumle vest for Naustdalstunnelen.

 

20131207-600-plogen

Bilder: Silje F.Øren

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

Sentrum-fugler.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com