Brøytebilen til Per Bortheim Transport20131207-250-plogen køyrde utfor vegen i Svarthumla fredag, bilen stod inntil fjellveggen nokre hundre meter vest for Naustdalstunnelen. Den var ikkje til direkte hinder for trafikken.

Det var snøfall, men forsåvidt gode kjøreforhold på staden, sa ein trafikant til BT.

Per Bortheim Transport har brøytekontrakt på Rv5 på strekninga inn til Svarthumle vest for Naustdalstunnelen.

 

20131207-600-plogen

Bilder: Silje F.Øren

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2