Reni Aleksandra Hagen, utdanna feng shui-konsulent og -lærar ved Imperial School of Feng Shui (under leiing av Grand Master Chan Kun Wah) kjem til Florø og Eikefjord for konsultasjonar, og i den forbindelse samarbeider vi om eit innføringskurs i feng shui, på In-spire, Eikefjord, søndag 05.10.2014 frå klokka 10.00 til 15.00.

Litt om tema, tatt frå nettsida hennar; greendragon.no

Energimessig harmoni gir nye muligheter i livet. God fe

ng shui gir bedre flyt, som igjen gir bedre helse, bedre råd og nye muligheter og fremtidsutsikter. Feng shui er en form for AKUPUNKTUR PÅ HUS og kan endre liv og skape dyp healing! 

FENG SHUI betyr "vind" og "vann", som igjen

kurs

 forteller om krefter i naturen og omkring oss som påvirker oss på mange plan. Selve grunnlaget for autentisk, klassisk feng shui er kunnskapen om de 64 heksagrammene i Yijing, eller I Ching – Forvandlingenes bok. Fe

 ng shui betyr med andre ord forandring. 

Ønsker du forandringer i livet? Bedre feng shui kan gi deg et bedre liv. Ynskjer du å vere med? Kurset kostar kroner 868. Påmelding med navn til Nina på sms eller telefon, 95152023.

 

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu