Share

Alle etterkommarane etter Maria og Jakob Endestad er innvitert til slektstreff i Allhuset.
Oppmøte 16. juni kl 17.
Kl. 18: Vi set oss til bords.
Kl. 18: Presentasjon av kvar slektsgrein og våre forfedre

Vi tar så kvelden som den kjem med kaffi og kaker og ein svingom ut i dei små timer.

I matvegen har vi bestemt oss for korgfest. Kvar enkelt familie tar med nok mat klar til servering, så set vi det fram til eit felles måltid. I tillegg lager komiteen 2 typar potetsalat, grønn salat+tomat, agurk, paprika, rødløk og mais, dressing, foccatia, loff, smør og flatbrød. Vil du diskutere kva du skal ta med kontakt Leni (91739790)


Kaffi og saft går også på fellesen, Silje Fraas vil organisere kakerbaking så ho tar kontakt.


Ut på kvelden syter vi for litt snacks, men drikke lyt ein holde sjølv


Vi lyt ha ei påmeldingsavgift, dette kjem vi tilbake til. Slik det ser ut no vil prisen ligge mellom 150-200 kr. 10-15 år halv pris, under 10 gratis. Eit eventuelt overskudd vil gå til stell av graver.

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20141015-loekkeboe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com