Det merkast at det er meir politi på vegane. I går hadde politiet kontroll på Storebru og på Knapstad.

På Storebru kontrollerte dei farten ned lia frå Brekkene, ein plass dei skjeldan står. Her var høgste målte fart 119 km/t og dermed førarkortbeslag.

Også på Knapstad rauk eit førarkort, her var farten 122 km/t. Dei målte også fart på 114 km/t, så der vanka det ei kraftig bot.

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20150315-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com