Det merkast at det er meir politi på vegane. I går hadde politiet kontroll på Storebru og på Knapstad.

På Storebru kontrollerte dei farten ned lia frå Brekkene, ein plass dei skjeldan står. Her var høgste målte fart 119 km/t og dermed førarkortbeslag.

Også på Knapstad rauk eit førarkort, her var farten 122 km/t. Dei målte også fart på 114 km/t, så der vanka det ei kraftig bot.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2