Det har igjen rasa på riksveg 5. Denne gang i Langedal.

Politet melde måndag kveld at eit steinras hadde gått klokka 18.38 på rv. 5. Seinare kom det fleire steinar ned, den største blokka på størrelse med ein bil. Den landa i grøfta og trefte dermed ikkje vegbana. Mindre steinar vart rydda vekk.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2