Utskrift
Treff: 174

Den unge bonden og politikaren Sander Solheim frå Steinhovden, vart på årsmøtet i helga valgt som vara til sentralstyret i Norsk Bonde- og småbrukarlag.