Utskrift
Treff: 92

20191223 300 bruaDei tre bruene frå Kvalvikkrysset mot sentrum er komme på lista over dei verste bruene i fylket.

Bruene på Hovland har vi dokumentert dårleg bereemne. Dei er sikra midlertidig for å hindre at noko skal skje med dei. Det er gjordt midlertidige tiltak for å sikre dei, medan ein ventar på midlar for å gjere noko. Det er tømmertransport på bruene, så ein kan ikkje berre sette ned bereevna utan å ta omsyn.