Eikefjord SkuleEikefjord barne- og ungdomsskule over tid har ligge noko lågare enn nasjonalt når det gjeld kategoriane meistring, trivsel og motivasjon på 10. årssteget i Elevundersøking.

Med bakgrunn i dette skal Fylkesmannen i 2020 gjennomføre tilsyn med Kinn kommune, med tema skulemiljø.

Tilsynet omhandlar skulemiljøet ved Eikefjord barne- og ungdomsskule, meir spesifikt «skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø»

Les meir i Firdaposten

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

sentrum-juletre.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com