Eikefjord SkuleEikefjord barne- og ungdomsskule over tid har ligge noko lågare enn nasjonalt når det gjeld kategoriane meistring, trivsel og motivasjon på 10. årssteget i Elevundersøking.

Med bakgrunn i dette skal Fylkesmannen i 2020 gjennomføre tilsyn med Kinn kommune, med tema skulemiljø.

Tilsynet omhandlar skulemiljøet ved Eikefjord barne- og ungdomsskule, meir spesifikt «skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø»

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu