Eikefjord SkuleEikefjord barne- og ungdomsskule over tid har ligge noko lågare enn nasjonalt når det gjeld kategoriane meistring, trivsel og motivasjon på 10. årssteget i Elevundersøking.

Med bakgrunn i dette skal Fylkesmannen i 2020 gjennomføre tilsyn med Kinn kommune, med tema skulemiljø.

Tilsynet omhandlar skulemiljøet ved Eikefjord barne- og ungdomsskule, meir spesifikt «skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø»

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2