Det blir Årsmøte Samlingsheimen på Storebru Mandag 23.03.20 kl. 1900

Sakliste: 1. Opning, 2. Godkjenning av regnskap, 3. Godkjenning av årsmelding, 4. Skifte  av kledning på siste veggen mor øst/toalett 2 etg, 5. Vaktmester, 6. Valg.

Det blir servering

Vel møtt

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20131229-nipevatn.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com