Det blir Årsmøte Samlingsheimen på Storebru Mandag 23.03.20 kl. 1900

Sakliste: 1. Opning, 2. Godkjenning av regnskap, 3. Godkjenning av årsmelding, 4. Skifte  av kledning på siste veggen mor øst/toalett 2 etg, 5. Vaktmester, 6. Valg.

Det blir servering

Vel møtt

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu