Janne Steinhovden kom over ein kulp med mykje fin bekkeaure i Sørelva. Dette ville ho sjølvsagt vise barna sine. På søndag kom dei seg endeleg ut, men det som møtte ho og ungane var ein kulp fylt med død fisk.

Kinn kommune prioriterer slikt høgt og to representanter har vore i Sørelva og sett på forholda. Dei har sendt bilde og observasjonar til seniorrådgjevar for miljø- og fiskehelse i STIM, Jan Arne Holm. Holm skriv at det er store mengder grønalgar av ulik type som indikerer mykje gjødsling. Algane er veletablerte og gamle, noko som tyder på at dette har gått føre seg over fleire år.

Kinn kommune vil følge opp saka.
20200612 300 sorelva
Kartet viser Sørelva med sideelver. Merkeleg nok går ei av sidegreinene opp til Daudetjønnmyra.

Les Firdaposten

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2