Spelemidlar er fordelt og Kinn kommune har totalt fått 11,5 millionar. Idrettshallen er innvilga med 4,2 millionar kroner.

Tursti Sørmarka fekk ikkje midlar i denne omgang.

Det at vi får så mange avslag, heng saman med at vi har jobba godt med søknadar om spelemidlar over tid. Vi har mange søknadar inne, som vi fornyar år for år. Nokre av desse har ligge i to-tre år allereie, men du må rekne med å måtte søke i fire-fem år før du får spelemidlar, seier kultursjef Myhre til Firdaposten.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu