Torsdag stod varaordførar i Kinn kommune, Sidsel Kongsvik for den offisielle opninga av Løkkebø kraftverk. Ho var positivt overraska over kor små inngrepa var i naturen.

Når det kjem til inngrep i naturen, så står fram kraftanlegget som eit eksempel på korleis ein kan ta naturen i bruk utan å gjere store naturinngrep. Vatnet går i ei 300 meter lang sjakt rett frå inntaket og til kraftstasjonen. Dei gongane det er tørt i terrenget og lite vatn i fossen, vil alt vatnet gå i fossen og kraftverket vil stå i ro. Dei gongane det er mykje vatn i fossen meiner utbyggaren at fossen er like imponerande som før, då kraftverket berre nyttar ein liten del av vassføringa.

Løkkebø kraftverk har ei fallhøgde på 152 meter. Det skal produsere 6 GWh årleg, noko som svarar til 300 husstandar.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu