20210106 300 isVandring frå rasteplassen i Eikefjord er blitt svært populært. Spesielt er turen opp til Eikefjordstøylen brukt av mange.

Vinterstid med frost går denne stien frå å være ein fin rekreasjon til å bli svært farleg. Is legg seg på berg og spesielt i Rømmeskåra er det farleg. Mister ein fotfeste her ber det rett utfor ein hammar og i beste fall ender det med brudd.

Minimum utstyr for ein sikker ferdsel er gode broddar, men sjå til at piggane under ikkje er avrunda på grunn av slitasje.

I Rømmeskåra har det tidlegare vore to redningsaksjonar med helikopter og lang tid med gips og opptrening.

20210106 600 is

Slik ser ofte Rømmeskåra ut om vinteren.

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20150315-blanipa.jpg

HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com