20210106 300 isVandring frå rasteplassen i Eikefjord er blitt svært populært. Spesielt er turen opp til Eikefjordstøylen brukt av mange.

Vinterstid med frost går denne stien frå å være ein fin rekreasjon til å bli svært farleg. Is legg seg på berg og spesielt i Rømmeskåra er det farleg. Mister ein fotfeste her ber det rett utfor ein hammar og i beste fall ender det med brudd.

Minimum utstyr for ein sikker ferdsel er gode broddar, men sjå til at piggane under ikkje er avrunda på grunn av slitasje.

I Rømmeskåra har det tidlegare vore to redningsaksjonar med helikopter og lang tid med gips og opptrening.

20210106 600 is

Slik ser ofte Rømmeskåra ut om vinteren.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu