Ramsdal Maskin har fått konsesjon på å ta ut stein aust for vegen på Nesjane. Det er eit område på nesten 7 dekar der dei skal ta ut 42.000 kubikk stein. Steinen skal brukast til eigne prosjekt og for vidaresalg.

For tidlegare uttak av stein i området har 100 % av massen blitt brukt. Steinen er godt egna til asfaltproduksjon så dette sikrar at all masse vil bli brukt.

Ferdig planert vil området gi ekstra areal til Nesjane Industripark.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu