received 798647067432754

Vi følger opp bygdas ynskje om evaluering eitt år etter NCC starta opp med asfaltproduksjon på Nesjane.

Det vil vere møte på Allhuset tysdag 20.04.21 kl 19.00 der representanter frå NCC vil informere og svare på spørsmål.

Pga covid-19 vil vi ha påmelding for kontroll på oppmøte. I tillegg vil vi filme møtet og legge ut på Facebook i ettertid. Om du ikkje kan møte sjølv, men har spørsmål, kan du sende til eller tlf 99231448 så vil vi viderbringe spørsmål.

Påmelding til tlf 99231448 innan måndag 19.04.21.

Viser til FHI sine smittevernreglar og ber folk ta hensyn til desse. Er du sjuk eller har symptom på forkjølelse, hald deg heime.

Vel møtt.

Eikefjord Grendalag 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu