Share
Allhuset

Adresse

 
Allhuset Telefon leige dag: 57 75 65 00
  Telefon leige kveld og helg:57 75 69 40
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted: Flora kommune
Dagleg leiar  
Robert Kalsvik Telefon: 415 34 910
   
   
   
   

For tirnging av Allhuset kan de ringe 57 75 65 00 på dagtid og 57756940 på kveldstid og i helger.

Priser og annen informasjon: Flora kommune

 

 

Image

Allhuset er bygdefolket si storstove og stod ferdig i 1994. Allhuset brukast til større arrangement som bygdefestar, bygdekino, barnedåp, konfirmasjonar, bryllaup, gravferd og ulike arrangement vert haldne. Her er også stor møteaktivitet på dag og kveldstid.

Allhuset har eige styre som er samansett av politikarar, ein representant frå soknerådet og representantar frå lag- og organisasjonar i distriktet. Allhuset har eiga drift og budsjett som er vedteke av styret for Allhuset og Flora Bystyre.

 

Leigetakarar:

Heimetenesta med dagtilbod for eldre

Fotpleie v/Lea Eikefjord 95139417

Eikefjord Grendalag

 

 

 

 

 

 

HUMLESTØL

camera hum

HALLEN

Ingen bilder

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com