Allhuset

Adresse

 
Allhuset Telefon leige: 57 75 60 00
   Tenestetorget set deg over til dei som styrer bookinga.
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted: Flora kommune
Dagleg leiar  
Robert Kalsvik Telefon: 415 34 910
   
   
   
   

Priser og annen informasjon: Flora kommune

 

 

Image

Allhuset er bygdefolket si storstove og stod ferdig i 1994. Allhuset brukast til større arrangement som bygdefestar, bygdekino, barnedåp, konfirmasjonar, bryllaup, gravferd og ulike arrangement vert haldne. Her er også stor møteaktivitet på dag og kveldstid.

Allhuset har eige styre som er samansett av politikarar, ein representant frå soknerådet og representantar frå lag- og organisasjonar i distriktet. Allhuset har eiga drift og budsjett som er vedteke av styret for Allhuset og Flora Bystyre.

 

Leigetakarar:

Heimetenesta med dagtilbod for eldre

Fotpleie v/Lea Eikefjord 95139417

Eikefjord Grendalag

 

 

 

 

 

 

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com