Eikefjord BarnehageBarnehagen

Adresse

 
Eikefjord Barnehage Telefon: 57 74 48 75
6940 EIKEFJORD Telefax: 57 74 79 98
  E-post:
  Andre nettsted:
Eikefjord-barnehage.no

Styrar  
Dag Nybø Telefon: 57 74 48 75
  Mobil:
  E-post:
   
Andre kontaktpersoner:  
Leiar i Foreldra sitt Arbeidsutval (FAU):  
Cathrine S. Holsen Gardner E-post:

 


Eikefjord barnehage er ein kommunal barnehage med barn i alderen 0-6 år.

 

Image

Barnehagen har tre avdelingar. Småbarnsavdelinga "Nasse Nøff" (0-2 år), "Ole Brum" (3-4 år) og førskulegruppa "Hundremeterskogen" (5 år). Gruppene er i hovudsak delt inn etter alder, men varierer litt etter behov.
Image Hundremeterskogen, vart oppretta som ei friluftsgruppe for å kunne gje barnehagetilbod til fleire av barna i bygda. Dei starta i denne lavoen.

 

 

 

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20150917-betnene.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com