Share

8. klassingane held tale for barna på skuleplassen

20060517-500-01-8kl-tale

Barnekoret
20060517-500-02-barnekor

Koriander
20060517-500-03-koriander

Barnetoget i sentrum
20060517-500-04-barnetog

Minnestund ved kirka
20060517-500-05-minnetale


20060517-500-06-flaggborg

Skulemusikken spelar framfor Omsorgsbustadane
20060517-500-07-musikken

Spennande premie på leikane
20060517-500-08-premie

Volleyballkamp ovanfor skulen
20060517-500-09-volleyball

Borgartoget på veg opp att på skulen
20060517-500-10-folketog

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20130615-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com