Share


20080517-550-f009

Tale for barna av ungdomsskuleelevar
20080517-550-f015

5. klasse syng
20080517-550-f021

Barnetoget på veg ned frå skulen
20080517-550-f054

20080517-550-f059


20080517-550-f113

Kranspålegging ved minnestøtta.
20080517-550-f142

Barneleikane på ettermiddagen
20080517-550-e019

20080517-550-e038

20080517-550-e060

20080517-550-e065

Hesteskokastinga er alltid populær
20080517-550-e033

Djup konsentrasjon
20080517-550-e068

Koriander
20080517-550-e079

Gro Rukan med årets 17. mai tale
20080517-550-e092

Borgartoget tilbake frå småbåthavna.
20080517-550-e141

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20131229-nipevatn.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com