20100517-250-018I lett regn møtte mange forventningsfulle fram på skulen for å være med på 17. mai feiringa i Eikefjord. Arrangementet blei køyrt i samme godt innarbeidde spor som tidlegare år med 5. og 8. klasse som arrangørar.Elevar i 8. klasse heldt som vanlig ei tale for barna før barnetoget.

20100517-525-003

Elevar i 5. klasse sang. Vi ser også skulemusikken som set sitt preg på feiringa.

20100517-525-005

Toget på veg forbi sentrum
20100517-525-016

Skulemusikken speler for dei eldre på Omsorgstunet. Berit Seljeseth Osa framførte også ei helsing.
20100517-525-018

Ingvar T. Myrvollen legg ned krans på minnestøtta ved kirka.
20100517-525-028

Har du bilder du vil dele med andre frå feiringa kan du legge dei ut på Origodsida til Eikefjord.

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com