20100320-250-storebru0499Lørdag foretok brannvesenet ei kontrollert nedbrenning av ei løe på Storebru. Løa hadde fått store skader av snøen i vinter og dermed valgde eigaren å brenne den ned kontrollert.
Brannvesenet i Eikefjord og Florø var på plass for å sikre at alt gjekk greitt.

Løa låg ved avkjørselen til skytebana ovanfor Storebru.
20100320-525-storebru013

Som ein ser har veggane i løa ikkje tålt snølasta i vinter
20100320-525-storebru0486

Heile løa er overtent
20100320-525-storebru0499

Brannen har gjordt det meste av jobben
20100320-525-storebru0494

Jobben er ferdig og brannmennene kan pakke saman og reise heim igjen.
20100320-525-storebru0500

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20140816-barntohjul.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com