20110813-250-aarelaget-106Det var mykje folk i Eikefjord på lørdagen. Over 3000 solgte biletter og parkerte biler over alt. Bodene rundt om var flittig besøkt og handelen var god.

Standen ute på piren til Per var mindre besøkt, men praten gjekk livlig rundt bordet og trebåtane låg på rekke og rad.

Kjelsnes er eit fast innslag på Eikefjorddagane.
20110813-525-kjelsnes-055

Ola Dagfinn Hovland hadde i år eigen stand med flotte griller
20110813-525-stand-041

Også nedanfor Sjøhuset var det sett opp telt og mange var innom for ein hyggeleg prat.
20110813-525-stand-044

Årelaget hadde sin stand litt utanfor allfarveg og vart dermed litt mindre besøkt, men dette la ingen demper på humøret
20110813-525-aarelaget-108

Bunadutstillinga var plassert på Allhuset
20110813-525-stand-094

Dei politiske partia var aktive og markedsførte seg godt. Mykje besøk og livleg prat.
20110813-525-parti-057

Gardis strategisk plassert ved sida av inngangen til gamle Langedalsbutikken.
20110813-525-is-049

Inne på gamle Langedalsbutikken var det mange utstillere.
20110813-525-stand-080

20110813-525-stand-081

Inga er eit fast innslag på Eikefjorddagane
20110813-525-stand-083

Åse er også ei av dei lokale faste innslaga.
20110813-525-stand-088

Det var fleire kunstutstillinger rundt om i sentrum. Mykje fint for alle smaker.
20110813-525-bilde-086

Hos Reiakvam fann vi Elisabeth Årebrot Madsen som villig demonstrerte hennar måte å framstille bilder.
20110813-525-kunst-070

Åge Steinset hadde utstilling på "Nærleiken".
20110812-525-kunst-041

Margun Siv Øren hadde utstilling i banklokalene. Ein god del av utstillinga var lokale motiv. Ho tar også oppdrag og maler bilder, men må like motivet ho skal jobbe med.
20110814-525-margunn_oren-014

Uten mat og drikke duger helten ikkje. Det var konstant kø der ein fekk kjøpt mat. I Trollskogen var det kø før serveringa opna til etter det skulle stengast.f
20110813-525-mat-012

Også Sunnarvik sin matstasjon på Skogsholmen var godt besøkt.
20110813-525-mat-077

På scena var det i løpet av helga forskjellige innslag, her representert ved Roy Aron Mylkebust og Birger Meland som takker for seg.
20110814-525-myklebust-044

Idar og Yngve Grøneng Havn tok sølv og bronse i kulekonkurransen i NM senior.
20110814-525-idarogyngve-085

Idrettslaget trekker ut premier i fjellbøkene. Her er Elemine Josefine på scena og mottar premie for besøk på Hovlandstøylen. Også Ørjan Endestad fekk premie på denne støylen. På Eikefjordstøylen var det Jan Martin Ullaland og Hanne Løkkebø Nybø som fekk premie.
20110814-525-elemine-087

Bjarte Liset vant gavekort for eit av sine besøk ved Nipevatnet.
Blånipa - Sveinung Grøneng Havn, Strandanipa - Kurt Brandsøy og Vikanipa - Marit Høyvik
20110814-525-bjarte-102

Ragnar Langedal og Anders Sunnarvik mottak Eikefjordprisen 2011 for sitt arbeid med Toppfotball Sunnfjord.
20110814-525-prisen-112

Heilt til slutt vart det trekt ut premie på inngangsbilettane. Foltt bilde av Margun Øren og mosefjerner frå Kjelsnes.
20110814-525-inngang-117

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20140815-kake.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com