Share

Spruten stod over vegen i fjæra nedanfor skulen
20080127-550-fjera

Voksne bølger nedanfor Omsorgstunet
20080127-550-kirkebukta

Det skumma godt rundt gjestebrygga
20080127-550-baatpiren

Barnehagen på tur i fjæra
20080127-550-barnehagen

Badepiren er nesten skjult i stormfloa
20080127-550-badepiren

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com