Friluftsgudstjeneste med Stubhaug
20050306-500-prest


20050306-500-mat01
Ei god matøkt høyrer med.
20050306-500-mat02

Skiløp høyrer med på Humlestøl.
20050226-500-ski01

20050226-500-ski02

20050226-500-ski04

20050226-500-ski05

Drikke er alltid viktig etter eit  løp

20050226-500-ski07

Også dei minste kosa seg i snøen
20050306-500-div01

Snøhule er gøy, ivertfall om ein har litt niste.
20050306-500-div03

Også dei feirbeinte ville være med.
20050306-500-div04

Pulk er gøy
20050306-500-div05

Akekonkurransen samla "alle"
20050306-500-ake01

20050306-500-ake02

20050306-500-ake04

20050306-500-ake05

20050306-500-ake06

Hoppkonkurranse for dei mest vågale
20050306-500-hopp01

20050306-500-hopp02

20050306-500-hopp03

20050306-500-hopp05

20050306-500-hopp08


20050306-500-sek01

Papirarbeidet må være i orden også på Skisportens dag.
20050306-500-sek02

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20140815-kake.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com