Eikefjord Brannvesen

Adresse

 
Eikefjord Brannvesen Telefon: 57 75 14 00
  Telefax:
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted:  Flora Kommune, Brannvesen
Leder  
Ole Johni Havn Telefon:
  Mobil:
  E-post:
Andre kontaktpersoner:  
   

BRANN 110

 

 

Brannvesenet i Eikefjord er en avdeling under Flora Brannvesen.

 

Image Brannvesenet i Eikefjord har brannstasjon på området til Havns Auto i sentrum. Her er kommandobiler, tankvogn og brannbil plassert. Brannvesenet er utstyrt med klippeutstyr for bil og oppdatert på dei siste metoder for å berge folk ut av bilvrak.

Tørr brønn? Brannvesenet hjelper om du spør. Det er berre å kontakte vakthavande i Eikefjord eller ringe 57 75 14 00 og spørre etter vakthavande.
Brannvesenet har to biler som dei bruker til denne jobben. Bilen i Eikefjord tar 12-13000 liter og koster 2000 + mva og bilen i Florø tar 5000 liter og koster 1200 + mva. (Pris 2009)

Det er ikkje lov å tenne opp bål i tida 15. april til 1. september utan å melde frå til alarmsentralen på telefon 51400. Man skal alltid ha slukkemiddel for hånd. Ved brudd på denne bestemmelsen kan ein risikere å måtte betale ein eigenandel ved brannutrykning.

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20130615-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com