ImageEikenøtt 4H

Adresse

   
Eikenøtt 4H Telefon: 99042382  
Klubbrådgjevar A: René Spijkers Telefax:  
6940 EIKEFJORD E-post:

 

 
  Andre nettsted: http://www.4h.no/sognogfjordane/  
Leder: Anne Sofie Knapstad
 
 
  Telefon:  
  Mobil:
95434984
 
  E-post:    
Nest Leder: Beate Dombe Øren    
  Mobil:
95902113
 
   E-post:  
  Artikler for og om Eikenøtt 4H  
     

 

Eikenøtt 4H sitt styre
leiar:           Anne Sofie Knapstad
nestleiar      Beate Domben Øren
kasserar      Hilda Sofie Taklo
sekretær     
styremedl    Øyvind Torsvik Myrvollen; Jonas Øren; Jan Håkon Tonheim Knutsen;
Bjørn-willy Grytvik; Ann-renate Domben Øren.
 
 
Vaksne leiarar er René Spijkers, Kolbjørn Taklo.

 

 

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com