Innkalling til Årsmøte 2012 i Elveigarlaget i Samlingsheimen, Storebru onsdag 30.05.2012 kl. 1900.

Sakliste:

1.Konstituering:

Oppdatering av medlemsliste. Det må gjerast før møtet startar, for berre dei som er medlemer (har betalt kontingenten), vil ha stemmerett. Kontingenten er kr.150.

Val av skrivar og to til å skrive under protokollen.

2.Årsmelding 2011 – vert lagt fram på møtet.

3.Rekneskap/økonomisk oversyn 2011 - vert lagt fram på møtet.

4.Arbeidsoppgåver 2012 – vert lagt ut på Eikefjordnett

5.Budsjett 2012 – vert lagt ut på Eikefjordnett

6.Val.

Møtet er ope for alle med fiskerett i vassdraget.

Vel møtt!

For Styret i EOVH

Aslak Svardal
- leiar -

 

Sak 4 Arbeidsplan

Gjere ferdig arbeidet i Gygrefossen.

Etablere desinfiseringsstasjonar.

Følgje opp driftsplanen og Innlandsfiskeprosjektet SFJ.

Halde fram med utfisking av røyr og gråkjø – og evtl. rømd opdrettsfisk.

Ha tilsyn med laksetrappene og fisketeljaren.

Styrke rapporteringsrutinane.

Lette tilgjenge til fiskeplassar for rørslehemma.

Styrkingstiltak/produksjon av laks- og sjøaureyngel (gytegrus/rognplanting etc.)

Tiltak mot aukande bestand av oter o.l.

Sak 5 – Budsjett 2012

Lagsdrift:

 

Kostnader:

 

Fordeling

Lagsdrift – årsmøte/allmøte/seminar

4 000

 

Faglege møter for medl.

3 000

 

Tlf./porto/kopiering/husleige/køyring

3 200

 

Tilsyn

3 000

 

Kontingent innlandfiskeprosjektet SFJ

20 000

 

I alt

33 200

 

Finansiering:

   

Medlenspengar –

- 3 600

 

Oppstraums Gygrefossen- kortpengar

- 4 000

1/3

Osa-Vasset-Svardal

- 4 000

1/3

Osen

- 4 000

1/3

Kortpengar/telefonsal

- 17 600

 

I alt

- 33 200

 

 

 

Medlemspengar: kr. 150,- ; betalingsfrist 01.10.2012 – kontonr. 3775.30.14005

 

Prosjektdel:

   

Kostnader:

 

Merknad

Restarbeid Gygrefossen

240 000

 

Fiskeplasser – innlandsfiskeprosjekt

64 000

 

I alt

304 000

 

Finansiering:

   

Statens fiskefond (Gygra )

- 60 000

står på konto

Statens fiskefond ( trapp/Gygra)

- 180 000

tilsagn frå DIR

Innlandsfiskeprosj. fiskeplassar

- 32 000

tilsagn frå Innlandsfiskeprosj.

dugnad /4 H

- 32 000

usikkert

disponibelt

- 76 000

 

I alt

- 380 000

 

 

Sak 4 Arbeidsplan

Gjere ferdig arbeidet i Gygrefossen.

Etablere desinfiseringsstasjonar.

Følgje opp driftsplanen og Innlandsfiskeprosjektet SFJ.

Halde fram med utfisking av røyr og gråkjø – og evtl. rømd opdrettsfisk.

Ha tilsyn med laksetrappene og fisketeljaren.

Styrke rapporteringsrutinane.

Lette tilgjenge til fiskeplassar for rørslehemma.

Styrkingstiltak/produksjon av laks- og sjøaureyngel (gytegrus/rognplanting etc.)

Tiltak mot aukande bestand av oter o.l.

 

 

Sak 5 – Budsjett 2012

Lagsdrift:

Kostnader:

     

Fordeling

Lagsdrift – årsmøte/allmøte/seminar

 

4 000

   

Faglege møter for medl.

 

3 000

   

Tlf./porto/kopiering/husleige/køyring

 

3 200

   

Tilsyn

 

3 000

   

Kontingent innlandfiskeprosjektet SFJ

 

20 000

   

I alt

 

33 200

   

Finansiering:

       

Medlenspengar –

 

- 3 600

   

Oppstraums Gygrefossen- kortpengar

 

- 4 000

 

1/3

Osa-Vasset-Svardal

 

- 4 000

 

1/3

Osen

 

- 4 000

 

1/3

Kortpengar/telefonsal

 

- 17 600

   

I alt

 

- 33 200

   

.

Medlemspengar: kr. 150,- ; betalingsfrist 01.10.2012 – kontonr. 3775.30.14005

 

 

Prosjektdel:

       

Kostnader:

     

Merknad

Restarbeid Gygrefossen

 

240 000

   

Fiskeplasser – innlandsfiskeprosjekt

 

64 000

   

I alt

 

304 000

   

Finansiering:

       

Statens fiskefond (Gygra )

 

- 60 000

 

står på konto

Statens fiskefond ( trapp/Gygra)

 

- 180 000

 

tilsagn frå DIR

Innlandsfiskeprosj. fiskeplassar

 

- 32 000

 

tilsagn frå Innlandsfiskeprosj.

dugnad /4 H

 

- 32 000

 

usikkert

disponibelt

 

- 76 000

   

I alt

 

- 380 000

   

 

 

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com