Eikefjord - ein god plass å bu.

Eikefjord - ei idyllisk bygd i Fjordnorge

Fanger du en merket 20130606-250-MERKETLAKSSpagetti merket, Foto ©...Torgeir B. Havnlaks i Otra, Gaula, Orkla, Verdalselva, Lakselva, Ranaelva eller vassdraget Osen-Vestre Hyen kan du heve dusøren på 500 kroner.
NINA ønsker å finne ut mer om hvordan gjenutsetting påvirker fiskens atferd og overlevelse. Kr 500 i dusør til den som rapporterer om merket fisk.

I fjor ble 18 600 laks fisket og deretter satt ut igjen i norske elver. Men effekter av gjenutsetting er lite undersøkt under norske forhold. For andre år på rad utlover Norsk institutt for naturforskning (NINA) dusør til den som rapporterer om merket laks.

–Vi trenger rapporter om merket laks for å finne ut mer om hvordan gjenutsetting påvirker fiskens atferd og overlevelse, sier prosjektleder Ingebrigt Uglem.

I samarbeid med elveeierorganisasjonene og lokale fiskere skal prosjektet blant annet finne ut hvordan variasjon i vanntemperaturer, håndtering og ulike fiskemetoder påvirker fiskens overlevelse og atferd, samt hvor mange ganger den samme fisken fanges og slippes ut i løpet av en fiskesesong.

Fang og slipp blir stadig vanligere

Gjenutsetting, eller «fang og slipp»-fiske, innebærer at fisk fanget med sportsfiskeredskap ikke blir avlivet, men sluppet ut igjen. Som følge av minstemålregler for mange fiskearter både i ferskvann og i havet er gjenutsetting av fisk under et gitt minstemål ofte obligatorisk. Gjenutsetting blir i tillegg praktisert i forbindelse med døgnkvoter eller maksimumsmål.

I følge Uglem blir frivillig gjenutsetting av laks blir stadig vanligere. Likevel er gjenutsetting fortsatt en omdiskutert praksis, siden det er usikkert om og i hvilken grad fisken tar skade.

Lav dødelighet

- Foreløpige resultater fra fjorårets fiskesesong tyder på at dødeligheten etter gjenutsetting kan være mindre enn 5 % dersom fisken håndteres riktig, sier Uglem.

Resultatene fra 2012 viser også at mellom 9 % og 35 % av den gjenutsatte fisken ble fanget på nytt i løpet av fiskesesongen. For å kunne konkludere er det imidlertid viktig å videreføre undersøkelsene over flere sesonger og i ulike elver.

Derfor vil forskerne også i år merke laks, enten med utvendige spagettimerker, eller med radiosender. Begge merkene er festet ved siden av ryggfinnen på fisken og har et nummer som må rapporteres for å utløse dusør.

Har du fanget merket laks?

Det vil bli merket laks med utvendige spagettimerker i Otra, Gaula, Orkla, Verdalselva, Lakselva, Ranaelva og vassdraget Osen-Vestre Hyen, samt med radiosendere i Otra, Gaula og Orkla.

–Hvis merket fisk slippes ut igjen er det best både for fisken og prosjektet om man lar merket henge på. Da reduseres risikoen for å skade fisken, samt at vi beholder muligheten for å få informasjon om senere gjenfangster.

Telefonnummer og epostadresse er trykt på merkene. For å kunne utbetale belønningen må nummeret som står på merket, samt navn, telefonnummer og adresse til fisker rapporteres. Innrapportering kan skje enten til telefon 40 10 92 66 eller til epost .

Dersom fisken avlives kan merket sendes eller leveres direkte til NINA (Merkesentralen, NINA, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim) eller til de enkelte elveeierorganisasjonene.

–Vi vil gjerne ha så mye informasjon som mulig om gjenfangsten, inkludert merkenummer, dato, klokkeslett, sted, lengde og fiskemetode, oppfordrer Uglem.

Kontaktpersoner:

Ingebrigt Uglem (Tlf: 93 46 62 10, )

Eva Thorstad (Tlf: 91 66 11 30, )

Øyvind Solem (Tlf: 92 64 66 01, )

Nyheter

Nyheter 2022

OddA - 17 mai 2022

Eikefjorden våkna opp til salutt kl 7 17. mai. Metrologane lova fint veir og det har vi hatt, strålande sol frå ein skyfri himmel. Litt svalande...

Nyheter 2022

Liv Torsvik Myrvollen - 11 mai 2022

Ein flott tur til Tonheimslia i nydeleg 1. mai-vêr. Staden viser seg nok vakker til alle årstider, men å vere her på tunet ein tidleg maidag gjer...

Nyheter 2022

OddA - 11 mai 2022

Idrettslaget er nest største mottakar av grasrotmidlar i kommunen. Det er 222 registrerte som til saman hjelper idrettslaget med kr 50 042 inn...

Nyheter 2022

Vi på Eikefjord skule synes det er viktig å gå på tur, det er bra for kroppen og helsa. Turglede-turane er lett å vere med på, slik som turen til...

Elevar på mellomsteget - 10 mai 2022
Nyheter 2022

SiljeF.Ø - 10 mai 2022
Nyheter 2022

Det vert ekstraordinært årsmøte for Eikefjord Grendalag 23.05.22 kl 19.30 på Allhuset. Val 2022 står på Sakslista.  Vel møtt🙂

SiljeF.Ø - 08 mai 2022
Nyheter 2022

Odd Asle Endestad gav i 2016 ut heftet om skulane i Eikefjord, med vekt på skulehusa. No er dette heftet lagt ut på eikefjordsoga.no. Trykk på...

OddA - 06 mai 2022

Aktiv Fritid

15 oktober 2014

Start: Parkering ovanfor riksveg 5 mellom Langedal og SæterliTid: Se beskrivelse nedanforHøgd: 120 - 360/380 m. Lengd: 3 km, 2km,...

15 juli 2014

Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 3 timer ein vegHøgd: 60 - 760 m. Lengd: 6 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med orangefarga...

15 juli 2014

Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 1 t opp / 45 min nedHøgd: 60 - 290 m. Lengd: 2 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med...

16 oktober 2013

Start: Rasteplassen Riksveg 5Tid: 45 min opp / 30 min nedHøgd: 80 - 279 m. Lengd: 2,5 kmKartblad: Eikefjord 1118...

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu