FAU Eikefjord BogU skule

Adresse

 
FAU
Eikefjord barne- og ungdomsskule
Telefon:
Postboks 83 Telefax:
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted:
Leder  
Anita Løkkebø Telefon: 57 74 40 56
  Mobil:
  E-post:
Andre kontaktpersonar  
   

 

Møtereferat finn du i menyen til venstre.

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20130611-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com