20230525 gang sykkelvegMandag hadde Vestland fylkeskommune sine representantar samtale med nokre av grunneigarane langs Hovlandsvegen. Dette for å bli einige om detaljer kring reguleringsplana som er under arbeid.

Plana ventast å være ferdig i midten av mai og då vil alle grunneigara som blir innvolvert kontakta.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2