Løkkebø / Langedal / Svarthumle

Grendautval

Adresse

 
Løkkebø / Langedal / Svarthumle Grendautval  
v/Oddvar Endestad, Endestad  
6940 EIKEFJORD  
   
Leder  
Oddvar Endestad Telefon: 57 74 45 49
  Mobil:     48 23 55 15
  E-post:  
Andre kontaktpersoner:  

Nestl: Gunnvald Stegane
Kasserer: Dagfrid Humlestøl
Medl: Sollaug Sæterlid
Medl: Arild Vågane

57 74 47 79
911 41 433
951 40 771
57 74 48 72

Grendalaget Sandvik, Nyttingnes,

Steinhovden og Barlindbotten

Adresse

 
Grendalaget Sandvik, Nyttingnes, Steinhovden og Barlindbotten  
v/Bjarte Steinhovden, Solihøgda  
6940 EIKEFJORD Nettstad: http://steinhovden-grendalag.origo.no/-/sandbox/show?ref=mst
   
Leder  
Bjarte Steinhovden Mobil:     95 09 43 49
  E-post:  
   
Andre kontaktpersoner:  
Nestleiar:        Alex Vassbotn Mobil:     91 57 33 47
  E-post:  
Skrivar:            Magnhild Hatleseth Tlf:           57 74 81 08
  E-post:  
Kasserar:         Kenneth Standal Mobil:     97 53 91 80
  E-post:  
Styremedlem: Mary Lise Mjølkeråen Mobil:     90 80 84 81
   
Ansvarleg for utleige av grendahuset og materiell som grenda disponerer:  
Anne Lise Hopen Mobil:     99 23 79 89
  E-post:  

 

Høydalane Bygdelag

Adresse

 
Høydalane Bygdelag  
v/leiar Synnøve Herstad Nettstad: www.ausevik.no
   
Leiar  
Synnøve Herstad Mobil: 91 72 37 89
  E-post:
   
   
   

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20150517-toget.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com