20220107 parkGrendalaget jobbar med å få til ein folkepark på sørsida av skulen, med det gamle gardsnamnet «Salmontunet». Silje Fraas Øren, Gitta Sas og Målfrid Steindal frå grendelaget er ansvarlege for utforming og innhald i prosjektet. Prosjektet fekk ei løyving på 500 000 kroner i budsjettet til Kinn kommune for 2022, og er med det bortimot fullfinansiert. Totalkostnaden er berekna til 1,5 millionar kroner.

Grendalaget vil også lobbyere for eit nytt bustadfelt i Eikefjord for å stimulere til folkevekst i bygda.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu