Heilt sidan november 2020 har nedgang i ordrar ført til permitteringar hos Brødrene Aa. To år med pandemi og nærast kollaps i reiselivsnæringa, får no følgjer også for dei tilsette.

Det er mellom 10 og 15 tilsette i Eikefjord, i hovudsak personell innan skrogproduksjonen som no blir ståande utan jobb. Dei som blir oppsagde vil ha fortrinnsrett til ny jobb i eit år framover, viss verksemda kan auke bemanninga igjen.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu