Som ein kunne lese tidlegare er det bevilga pengar til gang/sykkelveg Eikefjord-Sunnarvik. Dette er pengar til gang/sykkelveg langs Hovlandsvegen. Pengane vil ikkej rekke til heile strekninga, men vil gå frå sentrum og utover så langt dei rekk.

Denne pengepotten medførte at bruene også vart utsett. Prosjektgruppa arbeider no med nye planar og det er ønsket frå prosjektledar at anbud blir lagt ut rundt nyttår.

På Hovland har dei venta på gang/sykkelveg i 40 år. Lat oss no håpe at politikarane klarer å finne penger til gang/sykkelveg heilt ut til krysset i Kvalvika.

20220831 bru

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu