20190214 600 bruaProsjektledar for bruene og gang/sykkel-veg frå sentrum og mot Kvalvik seier på telefon til Eikefjord.net at framdrifta i prosjektet ikkje er stor.

Dei koordinerer med Kinn Kommune så kommunen får lagt VA-anlegg i prosjektet. 

Det er ikkje mange bruprosjekt på gang så fleire entrepenørar ventar på anbudspapirene. Håpet er å skrive kontrakt med ein entrepenør før sommarferien.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu