Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

Eikefjord ligg i Flora Kommune omtrent midt mellom Florø og Førde. Riksveg 5 ligg i lia ovanfor bygda. Skal ein nytte offentleg kommunikasjon for å komme til bygda er buss einaste mulighet. Det går busser mellom Florø og Førde ca ein gang i timen og dei fleste bussruter i fylket går innom Førde med korrespondanse vidare mot Eikefjord.
Med båt er Florø ein viktig stoppestad for både Hurtigruta og Ekspressbåten langs kysten frå Bregen.
Det er flyplass både i Florø og Førde. Kortast avstand er det til Florø der Viderøe trafikkerer, men det er ikkje så mykje lengre til Bringeland der også Viderøe trafikkerer.

kart-525-sunnfjord

Eikefjord er det naturlege sentrum i ein stor region i indre del av Flora kommune. Det er dette området Eikefjord.net har sitt fokus.
kart-525-eikefjord

Linker til offentleg transpost finn du nedenfor

buss Buss rute mellom Førde og Florø

hurtigbaat Ruteinfo der ein finn det meste av ruter

hurtigruta Verdens vakreste sjøreise

dat

Flyselskapet som har direkterute frå Flora Lufthamn til Sola ved Staavanger

 

videroe

Flyselskapet som trafikkerer Florø Lufthavn og Bringeland i Førde

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com