Utskrift
Treff: 7147

badeliv på strandaEikefjord og Flora Kommune har gjennom dette unike prosjektet fått eit miljøanlegg som tar vare på behov langt utover kommunen sine grenser. Dette er eit trekkplaster og ein møteplass for store og små.
Ved å få realisert eit slikt anlegg, har innbyggjarane i kommunen fått ei miljøstrand som er tilpassa for mange aktivitetar. Innanfor eit område på 1 km ligg barnehage, omsorgssenter og skule. Dette er nærbrukarar  av miljøanlegget heile året.
Det særeigne er at dette anlegget er særs godt tilrettelagt for dei av oss som ikkje har full førlegheit.

Det som var utløysande for prosjektet er overskotsstein frå RV5-anlegget, og at vi får denne steinen gratis. Gåva frå Statens Vegvesen har ein verdi på ca kr 1.920.000,-.

Totalt er prosjektet er kostnadsrekna til ca kr 5.486.000,-