Eikefjord - ein god plass å bu.

Eikefjord - ei idyllisk bygd i Fjordnorge

Hovlandstøylen - Strandanipa

Start: Garasja innanfor idrettsparken
Tid: 2t 30 min opp / 2 t ned
Høgd: 20 - 650 m.
Lengd: 6 km
Kartblad: Eikefjord 1118 II

Følg rutebeskrivelse opp til Hovlandstøylen

Grei tur også vinterstid.

Vanskegrad:

merking-rod-vandrermerking-rod-ski

 

Blå prikkar viser anbefalt rute vinterstid.
Det er også vist ruta opp frå Kvalvikstøylen  og ruta vidare til Litjenipa/Flatenipa/Nipevatnet. Stiane er ikkje godt oppgådd.

Hovlandstøylen er eit godt utgangspunkt for fleire turar. Turen vidare treng ikkje vere så strabasiøs som turen opp til Hovlandsstøylen

Her er vist to stiar som fører til Strandanipa. Den første går ut Vassbotn og opp lia utanfor Vassbotnevatnet. Stigningen opp utanfor vatnet er hard. Det er også fint å følge vatnet utover og gå opp fra vassenden.

Ein kan også gå oppfrå Kvalvikstøylen og opp mot same stignigen som utanfor Vassbotnevatnet som vist på bilde.
Dei to stiane møtest innanfor Inste Strandastøylen. Her står det no ikkje sel, men ein finn steinmurane og ei flott utsikt utover Strandafjorden.

Image

 

Den andre stien som eg vil anbefale følger stien mot Nipevatnet som er blå på bilda. Begynnelsen av stien er skilta og ein følger Lomelia utover.

Stien utover er ganske flat, men med ei mota som fører til toppen i himmelsjå. fortset ein utover og ned mot kanten og følger stien ut til sjølve varden som er ute på den karakteristiske nipa.

Image

 

Etter ein er komme over toppen i himmelsjå på bildet over er ein på det høgaste punktet og ein fortset utover og ned mot kanten. Det er ikkje godt opptrakka stier her, men varden er utanfor toppen ein ser på bildet. Stien ut til sjølve varden går nede på kanten og gir eit fantastisk oversyn over strekket frå Kvalvik og utover.

Image

 

Fortset du litt ut om varden ser du sprekka i fjellet som gjer at gardane nedanfor nipa er fråflytta. Leitar du litt ser du bolten som blir brukt til kontroll av rasfaren. Når du er utpå denne delen av nipa kjenner du godt usikkerheten i kroppen. Er det nett no nipa skal rase ut? Sist det gjekk ras er seiest det at blokka var i bakken to ganger før den for i fjorden. Ein gang ovanfor gardane og ein gang nedanfor veien.

Image

 

Går du enda lenger ut mot kanten får du ein herleg utsikt over Tonheimslia og utover mot Hatleset og Grov.

I dette området er det komme ny veg som går i marka ovanfor Hatleset.

Image

 

Nøyer du deg med utsikta frå varden ser du Hatlesetnipa, Sundefjellet, Brandsøya og Floralandet utmed fjorden.
Image


kart-strandanipa-600

Informasjon og bilder av stiar i Eikefjordsområdet er meint som hjelp til dei som ikkje er kjent i dette fjellområdet. Informasjonen skal brukast saman med fjellvettreglane og andre omsyn som må takast i fjellet. Dei ansvarlege for informasjonen som er lagt ut fraskriv seg eitkvart ansvar for ulykker og andre uhell som kan oppstå ved bruk av informasjonen på desse sidene.

Copyright: Odd Asle Endestad

 

Nyheter

Nyheter 2022

OddA - 16 september 2022

Som tidlegare skrive om er det eit stort arbeid på taket i kyrkja. (Les her).  Ein god del av taket er ferdig dekt med ny takstein medan andre...

Nyheter 2022

OddA - 10 september 2022

Eikefjord bygg er i gang med å bytte mykje av taket på Allhuset. Etter mange år med lekasje i torvtaket måtte ein til slutt byte ut og legge heller...

Nyheter 2022

OddA - 09 september 2022

Telia har hatt arbeid på sendarane sine på Langedalsbua i Eikefjord sentrum. Dekningskartet viser at dei no har 5G i Eikefjord.  Mastene er...

Nyheter 2022

Når Posten etablerte postkontor på Hovland i huset til Ola og Oline Endestad vart det sett inn eit solid pengeskap. Dette pengeskapet vart brukt til...

OddA - 04 september 2022
Nyheter 2022

Som ein kunne lese tidlegare er det bevilga pengar til gang/sykkelveg Eikefjord-Sunnarvik. Dette er pengar til gang/sykkelveg langs Hovlandsvegen....

OddA - 02 september 2022
Nyheter 2022

Eit av gatelysa på Hovland er skada og amaturet heng berre etter ledningane i stolpen. I følge nabo til gatelyset var det under arbeid med kantslått...

OddA - 01 september 2022
Nyheter 2022

Vassverket i Eikefjord skal oppgraderast med høgdebaseng og renseanlegg. Kommunen har kjøpt eit område hos Snorre Havn der dei skal bygge...

OddA - 22 august 2022

Aktiv Fritid

15 oktober 2014

Start: Parkering ovanfor riksveg 5 mellom Langedal og SæterliTid: Se beskrivelse nedanforHøgd: 120 - 360/380 m. Lengd: 3 km, 2km,...

15 juli 2014

Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 3 timer ein vegHøgd: 60 - 760 m. Lengd: 6 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med orangefarga...

15 juli 2014

Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 1 t opp / 45 min nedHøgd: 60 - 290 m. Lengd: 2 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med...

16 oktober 2013

Start: Rasteplassen Riksveg 5Tid: 45 min opp / 30 min nedHøgd: 80 - 279 m. Lengd: 2,5 kmKartblad: Eikefjord 1118...

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu