Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Med desse enkle orda forklarer Reidar Øren si heltegjerning for 57 år sidan. Han redd kameraten Oddleiv Humlestøl frå å drukne etter å ha gått gjennom isen på Løkkebøvatnet.

Oddleiv ville gå på skøyter denne dagen og hadde sett ned ein stav for å markere grensa for trygg is. Oddleiv fekk for stor fart i svingen og kom ut om skistaven og gjekk dermed gjennom isen. Reidar, som var 12 år, og dei tre eldre søskena hans stod på land og såg på. Reidar sine eldre søsken trudde Oddleiv var på grunt vatn, men Reidar forsto at Oddleiv var på djupt vatn og kunne drukne.

Reidar Samla saman skistavane og laga ei lekkje. På denne måten kom han seg ut til Oddleiv og fekk dratt han opp av vatnet.

Foreldra til Oddleiv og Reidar fekk ikkje høyre om uhellet. Då ville ikkje dei ha fått lov til å leike på isen meir. Det var først for 10 år sidan at hendinga kom fram i lyset igjen. Svigerinna til Oddleiv meinte at Reidar fortjente ei påskjønning for heltedåden og sende ein søknad til livredningsselskapet.

Lørdag 10. desember var ordførar Bengt Solheim-Olsen på ei tilstelning til ære for Reidar Øren og overrekte han diplom og pin frå Norges Livredningsselskap.

Les meir i Firdaposten lørdag.

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20131229-nipevatn.jpg

HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com